Videoseminář Všechno může být loutkou

Videoseminář zájemce seznámí se základními principy loutkového divadla. Ve vašich rukou se může i obyčejný hrnek proměnit v loutkovou postavu a myslet, mluvit, pohybovat se a jednat v situacích. Přes pohyb vlastního těla, stronza, živé obrazy se dostaneme od lidí, rostlin, zvířat až k předmětům. Předmětům, které si něco myslí, mluví a jsou ve vzájemném vztahu s jinými předměty.
Poté si můžete vyzkoušet vymyslet vlastní etudu se dvěma předměty na černém papíře jako zmenšenině jeviště.

Dovedost oživit předmět může pedagog využít v mnoha situacích v mateřské škole a ve škole základní, např. při nevhodném zacházení dítěte s hračkou, při adaptaci dítěte v novém prostředí, při přiblížení historické látky přes předmět žákům na II. stupni,…

Videoseminář obsahuje části AKTIVITA, ÚKOL, UKOTVENÍ, IMAGINACE. Je názorný a přehledný.
Po jeho absolvování byste měli mít základní představu, jak oživit neživý předmět. Vaše praktická dovednost již závisí na osobní zkušenosti a tréningu.

 

300 

Kategorie:

Popis

Po zakoupení vám zašleme emailem odkaz s videoseminářem ke stažení do vlastního zařízení. Díky tomu budete mít náš videoseminář kdykoliv u sebe. Délka videa je 53 minut.

 

Ukázka videosemináře: